O nás

Sme Team mladých ľudí, ktorí strávili väčšinu času svojho života v zahraničí. Prešli sme tam rôznymi pracovnými pozíciami a vieme porovnať pracovné podmienky v západných krajinách s našimi.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vstúpiť na trh so službami pre ľudí, s ktorými sa problížime k zahraničným pracovným podmienkam a k ľudskému prístupu.

Spokojnosť zamestnancov ako aj zamestnávateľa je pre nás na prvom mieste. Pri náboroch využívame naše dlhoročné know-how vďaka čomu dokážeme s prehľadom vyselektovať to najlepšie pre vašu firmu. 

Iba vzájmnou spokojnosťou môžeme dosiahnúť spoločne tie najlepšie výsledky.